Giới Thiệu Các Kiến Trúc Trong Thành – Tân Tam Quốc Chí

0
126

Các Kiến Trúc Trong Thành

Trong “Tân Tam Quốc Chí“, người chơi sẽ được hóa thân vào một vị chúa công thời Tam Quốc, thống lĩnh nhiều mãnh tướng, cùng hàng ngàn người chơi khác tung hoành vùng đất loạn thế đầy rẫy nguy hiểm. Trong thế giới Tam Quốc rộng lớn, bạn sẽ phải xây dựng thành trì, mở rộng thế lực, tranh giành Trung Nguyên, chia quyền đoạt thế, thành lập liên minh với người khác, công phá thế lực địch

Người chơi sẽ là lãnh chúa một phương, nên phải tìm hiểu tính năng kiến trúc thành trì bên mình thì mới mong tự do vùng vẫy trong thời loạn thế được

Nạp Thẻ Game xin giới thiệu chi tiết các kiến trúc và mục đích sử dụng của các kiến trúc như sau

Đại Điện

Đại Điện là nơi các vị chúa công nắm bắt nhân sự, bãi miễn chức. Bổ nhiệm các loại quân chức cho tướng, để họ làm việc hiệu quả hơn cho chúa công. Các chúa công có thể lựa chọn tướng mình thích rồi cho họ đảm nhiệm chức vụ phù hợp, giúp họ tăng võ lực, trí lực, thống lĩnh hoặc binh lực. Tăng cấp đại điện còn giúp tăng cường hiệu quả bổ nhiệm, từ đó mở khóa thêm kiến trúc tính năng

Trại Lính

Trại Lính là nơi tụ tập binh lính, các chúa công có thể chiêu binh mãi mã ở nơi đây để hoàn thành bá nghiệp. Tăng cấp Trại Lính giúp tăng tốc độ chiêu binh mãi mã và sức chứa binh lính, giúp binh ngựa của các vị tướng quân mạnh lên nhanh chóng

Trại Thương Binh

Say nằm sa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về? Các binh sĩ chinh chiến tứ phương vì chúa công, thương vong vô số, có người trọng thương trở về, Trại Lương Binh là nơi chữa trị cho thương binh, giúp họ hồi phục sức chiến đấu nhanh chóng, từ đó tiếp tục xuất trận, tăng cấp Trại Lính sẽ tăng tốc độ trị liệu và thêm sức chứa thương binh

Quán Rượu

Hiền tài mãnh tướng là cánh tay phải đắc lực giúp các vị chúa công chinh chiến thiên hạ, các vị chúa công có thể kết giao hào kiệt hiền tài khắp nơi thông qua Quán Rượu, thu nạp họ làm việc cho mình

Tường Thành

Tường Thành là phòng tuyến thành trì, chúa công có thể trú quân tại đây, tăng cường phòng thủ, đồng thời có thể sắp xếp máy móc công thành để gia cố thành phòng, từ đó đảm bảo sự an toàn cho thành trì trong thời loạn thế

Kho

Có câu binh chưa tới mà lương thảo đã cần dùng. Vật tư là nơi đảm bảo cho các vị tướng quân có thể đứng vững trong thời Tam Quốc loạn thế, tăng cấp Kho giúp tăng giới hạn lưu trữ các loại vật tư, và bảo toàn một phần vật tư khi thành phố bị phá

Chợ

Chợ là nơi lựa chọn hiền tài mãnh tướng. Chúa công có thể thu thập cảm tình tướng trong Chợ, sau đó chiêu mộ họ. Có lúc chúa công sẽ phát hiện tướng hoàn chỉnh trong Chợ

Tế Đàn

Tế Đàn là nơi lấy các loại tài nguyên, khi chúa công cần một loại tài nguyên nào đó thì có thể tới Tế Đàn để cầu phúc và nhận luôn tài nguyên

Phủ Kế Lược

Phủ Kế Lượclà nơi xây dựng mưu lược, chúa công có thể học kế lược rồi kết hợp sử dụng hợp lý, giúp các vị chúa công chiếm thế thượng phong trên chiến trường, địch nhìn là khiếp sợ

Trạm Thu Hồi

Khi có một tướng không thể đảm nhận chức vụ mà chúa công giao cho, chúa công có thể cho tướng đó về vườn thông qua Trạm Thu Hồi rồi nhận tài nguyên thu hồi từ nó, hoặc có thể gỡ giáp tướng, rồi giao cho nhân tài thích hợp hơn. Ngoài ra, Trạm Thu Hồi còn là nơi phân giải các loại trang bị, sản xuất các loại tài nguyên

Sở Pháp Kỹ

Sở Pháp Kỹlà nơi chúa công nghiên cứu kỹ thuật sản xuất và kỹ thuật chiến tranh, nghiên cứu pháp kỹ giúp tăng cường khả năng tác chiến cho quân đội và tăng tốc độ sản xuất tài nguyên

Trại Quân Cơ

Trại Quân Cơ là nơi chúa công nghiên cứu các khí giới chiến tranh, vận dụng hợp lý các loại khí giới căn cứ vào mục tiêu quân sự sẽ giúp tăng hiệu suất tác chiến cho chúa công

Xưởng Đúc Tiền

Xưởng Đúc Tiền là nơi chuyển hóa tài nguyên thành Xu, chúa công có thể lựa chọn Lương Thực, Gỗ, Đá, Sắt để đúc tiền, tăng cấp Xưởng Đúc Tiền giúp tăng hiệu suất chuyển hóa tài nguyên và Xu

Kiến Trúc Tài Nguyên Thành Trì

Nhà Dân: Nhà Dân là nơi thu nhận thuế Xu, chúa công có thể nhận tài nguyên Xu từ đây

Ruộng: Ruộng là nơi sản xuất lương thực, chúa công có thể nhận tài nguyên lương thực từ đây

Xưởng Gỗ: Xưởng Gỗ là nơi sản xuất Gỗ, chúa công có thể nhận tài nguyên Gỗ từ đây

Bãi Đá: Bãi Đá là nơi khai thác Đá, chúa công có thể nhận tài nguyên Đá từ đây