Hoạt Động Vườn Lê Khúc Uyển

0
103

Vườn Lê Khúc Uyển

Hoạt động mới Vườn Lê Khúc Uyển được cập nhật trong Ta Là Quan Lão Gia

Trong quá trình hoạt động người chơi mua các đạo cụ cần thiết để tham gia

Cách sở hữu đạo cụ

  • Mua trực tiếp trong cửa tiệm hoạt động (Có thể mua bằng bạc, kim nguyên bảo)
  • Thông qua quà nạp hàng ngày

Phần thưởng

  • Gói chính tích *1, Huân*2, Phỉ thúy tim*3, Mộc trâm*3, Gói Exp thư tịch *1, Gói Exp kỹ năng*1, Trang phục nam tước*1, Mũ nam tước*1, Đai nam tước*1